Descripción del proyecto

Disseny i programació d’una plana web totalment renovada on la nova imatge corporativa de l’empresa tingués un gran pes i on oferir el seu ampli ventall de marques i productes. La web formas part d’un pla de renovació total d’imatge de marca, logotip, paperería, etc…